• Szukaj

KURS PIERWSZEJ POMOCY ZAKŁADY PRACY

UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY W ZAKŁADZIE PRACY

Drastycznie wzrosła liczba wypadków przy pracy w pierwszym  kwartale 2010 roku – alarmuje Główny Urząd Statystyczny. Z opublikowanych właśnie danych wynika, że w polskich firmach poszkodowanych zostało o 60 procent więcej osób niż rok wcześniej!

GUS podaje, że od stycznia do końca marca wypadkom uległo 18,1 tysiąca osób. W analogicznym okresie 2009 roku liczba ta sięgała 11,4 tys. W tym wydarzyło się aż 86 wypadków śmiertelnych (46 rok wcześniej).

Tylko w pierwszym półroczu 2011 roku wypadkom uległo 44161 osób, w tym wypadków śmiertelnych było 188 a ciężkich 292.

Kontrole przeprowadzone przez PIP ujawniły rażące błędy w udzielaniu pierwszej pomocy w związku z czym, w harmonogramie na rok 2012 mają zostać przeprowadzone szczegółowe kontrole bezpieczeństwa pracy i zapewnienia pierwszej pomocy.

Zgodnie z rozp. MGiP Dz. U. Nr 169, poz. 1420, w 2008r. obowiązują zmienione zasady prowadzenia szkoleń wstępnych i okresowych z udzielania pierwszej pomocy.
Ponadto zgodnie z dyrektywą 89/391/EWG i w świetle ustawy z dnia 28.11.2008 rozmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 223, poz 1460 art.209) wszystkie instytucje publiczne
i zakłady pracy muszą wyznaczyć i przeszkolić osobę odpowiedzialną za udzielenie pierwszej pomocy
pracownikom i wszystkim osobom przebywającym na jej terenie – klientom, zwiedzającym.
Zmiana w/w przepisów obowiązuje od 18 stycznia 2009 roku!

 

Możemy pomóc zwiększyć bezpieczeństwo w zakładzie pracy, tworząc wewnętrzny system bezpieczeństwa, poprzez:

  • PRZESZKOLENIE PRACOWNIKÓW Z ZKRESU PIERWSZEJ POMOCY I RATOWNICTWA
  • WDROŻENIE PROCEDUR REAGOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA
  • WPROWADZENIE INSTRUKCJI PIERWSZEJ POMOCY W FORMIE TABLIC
  • WYZNACZENIE DRUŻYN RATOWNICZYCH
  • WYPOSAŻENIE W NIEZBĘDNY SPRZĘT PIERWSZEJ POMOCY

 

PIERWSZA POMOC
Ta powszechnie znana nazwa tak głęboko zapadła nam w pamięć, że zapomnieliśmy, iż w razie potrzeby… nie potrafilibyśmy jej udzielić. W krajach, gdzie już pięciolatki rozpoczynają naukę udzielania pierwszej pomocy, to przypadkowi świadkowie nieszczęśliwych zdarzeń ratują życie poszkodowanych. W Polsce corocznie umiera kilka tysięcy osób tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie podejmują czynności ratowniczych przed przybyciem pogotowia ratunkowego. A to właśnie „ wczesne podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może podwoić lub nawet potroić szanse przeżycia” („Międzynarodowe Wytyczne do Resuscytacji 2005”). To od pierwszej pomocy, udzielonej natychmiast przez świadków zdarzenia, czy jest to wypadek drogowy, zatrzymanie krążenia, zadławienie, oparzenie czy też złamanie lub skręcenie, zależy przeżycie i dalsze rokowanie w leczeniu. To te pierwsze chwile często decydują o późniejszym stanie poszkodowanego, gdyż już po 4-5 minutach, z powodu braku tlenu następują nieodwracalne zmiany w mózgu!

 

Nasza propozycja to kurs „Bezpieczny Zakład Pracy”

Stworzony by wyszkolić w zakresie pierwszej pomocy, w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej, użycia Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora (AED), oraz podstaw udzielania pomocy w zachorowaniach
i urazach tych, którzy mogą spotkać się z koniecznością udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy.
Oferta szkoleniowa jest elastyczna i dopasowywana do indywidualnych oczekiwań,
a tematyka jest dostosowywana do specyfiki wykonywanej przez uczestników pracy.. Szkolenie takie w żadnej mierzenie przypomina tradycyjnie nudnych wykładów
z dziedziny BHP, które „trzeba odbyć”, a pracujący u nas instruktorzy, to ludzie na co dzień pracujący w śmigłowcach i ambulansach ratunkowych, specjaliści ratownictwa medycznego, którzy niezależnie od wysokiej jakości samego szkolenia prowadzą zajęcia w niezwykle atrakcyjny i dynamiczny sposób.

Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu pierwszej pomocy ważny 5 lat, honorowany prze wszystkie instytucje w Polsce, oraz spełniający wszelkie wymogi prawne. Konspekt z materiałami z zajęć oraz pakiet ratowniczy ze środkami ochrony osobistej do udzielania pierwszej pomocy.

 

CENY KURSU PIERWSZEJ POMOCY JUŻ OD  50 zł/osoba

 

CZAS TRWANIA OD 4 godzin

 

CERTYFIKATY WAŻNE PRZEZ 5 LAT

 

W zależności od potrzeb oraz ilości przeznaczonego czasu, organizujemy szkolenia medyczne w różnych konwencjach. Od szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, przez pikniki po gry terenowo-przygodowej, gdzie uczestnicy na poszczególnych stanowiskach symulujących autentyczne akcje ratunkowe, uczą się reagować na nieprzewidziane sytuacje wymagające szybkiej decyzji i pomocy poszkodowanym. Na szczycie skały, w średniowiecznych ruinach lub w głębi ziemi poczuj ducha ratownictwa, gdy gra toczy się o najwyższą stawkę – ludzkiego życia.

 

Zaufali nam już: Koksownia Przyjaźń, Macrologic, Tadmar Saint-Gobain, Yawal, Scrapena, i wiele innych …….

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

 

Jeżeli jesteś zainteresowany kursem pierwszej pomocy zadzwoń teraz lub napisz do nas a my oddzwonimy do Ciebie.

 

Teraz atrakcyjne ceny dla ZAKŁADÓW PRACY !

 

KONTAKT:

 

Tel. kom: 792100112 ; 663455883

 

Email:  biuro@medicamp.pl

 

Nasze dziedziny: szkolenia pierwsza pomoc, szkolenia pierwszej pomocy, kursy pierwszej pomocy, szkolenia z pierwszej pomocy, pierwsza pomockurs pierwszej pomocy, pierwsza pomoc przedmedyczna, kwalifikowana pierwsza pomoc, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, ratownictwo medyczne, udzielanie pierwszej pomocy, zasady udzielania pierwszej pomocy, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy